Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

1. mai-tale i Oslo 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

1. mai-tale 1971.
Oslo, 1. mai 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv