Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Tale i Arbeiderpartiets landsstyre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale i Arbeiderpartiets landsstyre.
Nesbyen, Buskerud, 17. november 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv