Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1972

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Olav Vs tale ved Stortingets avslutning 1972 (pdf).
Opplest av Kongen, som erklærte det 116. ordentlige Storting for avsluttet.
Stortinget, 29. september 1972.

Kilde: www.stortinget.no