Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Åpning av "Bygg-reis-deg"-messen 1971

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Åpning av "Bygg-reis-deg"-messen 1971.
Oslo, 16. september 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv