Historisk arkiv

Statsminister Trygve Bratteli

Middagstale til Frankrikes utenriksminister Maurice Schumann

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bratteli I

Utgiver: Statsministerens kontor

Middagstale til Frankrikes utenriksminister Maurice Schumann.
Regjeringsmiddag, Akershus Slott, Oslo, 22. juli 1971.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv