Geir Kjell Andersland

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Sellæg, Wenche Frogn

Sosialdepartementet (av 1916) - Jan P. Syses regjering

01.11.1989–03.11.1990