Gunder Anton Johannesen Jahren

Tidligere roller:

Landbruksminister (H)

Landbruksdepartementet - Otto B. Halvorsens første regjering

21.06.1920–22.06.1921