Forsiden

Jacob Stang

Tidligere roller:

Konstituert justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johan Sverdrups regjering

01.08.1888–28.08.1888

Statsminister i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johan Sverdrups regjering

15.06.1888–13.07.1889

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.

Konstituert statsminister i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johan Sverdrups regjering

06.06.1888–15.06.1888

Justisminister (V)

Justis- og politidepartementet - Johan Sverdrups regjering

15.11.1887–06.06.1888

Statsråd uten portefølje (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johan Sverdrups regjering

15.09.1887–15.11.1887

Statsråd i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johan Sverdrups regjering

15.08.1886–15.09.1887

Indreminister (V)

Indredepartementet - Johan Sverdrups regjering

15.08.1885–15.08.1886

Statsråd i Stockholm (V)

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Johan Sverdrups regjering

26.06.1884–15.08.1885