Forsiden

Carl Otto Løvenskiold

Tidligere roller:

Statsminister i Stockholm

Statsrådsavdelingen i Stockholm - Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet

03.04.1884–26.06.1884

Embetet som Norges statsminister var plassert ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra desember 1814 til ansvaret i juli 1873 ble overført til et nytt statsministerembete i Kristiania (Oslo). Hovedregelen fra da var at Norges statsminister var sjef for et departement og utøvet rollen som regjeringssjef fra dette departementet. Fra juli 1873 til unionsoppløsningen i juni 1905 hadde statsministerembetet i Stockholm rang etter statsministerembetet i Kristiania.