Henrich Herman Mejer Foss

Tidligere roller:

Marineminister

Marinedepartementet (av 1846) - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

01.01.1846–16.10.1848

Marineminister

Marinedepartementet (av 1819) - Løvenskiold/Vogt-ministeriet

22.03.1845–01.01.1846

01.01.1846 fikk Marinedepartementet (Departementet for sjømilitæretaten) navnet endret til Marinedepartementet (Departementet for marinen).