Historisk arkiv

Statsminister Frederik Due

Kong Oscar Is trontale 1854 og beretning om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar Is trontale 1854 og beretning om rikets tilstand.
Trontalen opplest av stattholder Severin Løvenskiold, som på Kongens vegne erklærte det 14. ordentlige Storting for åpnet. Beretningen om rikets tilstand opplest av statsråd Ole Wilhelm Erichsen.
Stortinget, 8. februar 1854.

Kilde: www.stortinget.no