Historisk arkiv

Kong Oscar Is tale ved Stortingets avslutning 1854

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar Is tale ved Stortingets avslutning 1854.
Opplest av stattholder Severin Løvenskiold, som på Kongens vegne erklærte det 14. ordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 13. september 1854.

Kilde: www.stortinget.no