Historisk arkiv

Kong Oscar Is tale ved Stortingets avslutning 1845

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringsperiode før 1935

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Oscar Is tale ved Stortingets avslutning 1845.
Holdt av Kongen, som erklærte det 11. ordentlige Storting for hevet.
Stortinget, 27. september 1845.

Kilde: www.stortinget.no