Forsiden

Astrid Bergmål

Nåværende rolle:

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (permisjon) (A)

for statsråd Faremo, Grete

Justis- og beredskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

19.04.2012–19.12.2012

Politisk rådgiver (vikar) (A)

for statsråd Faremo, Grete

Justis- og beredskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2012–19.12.2012

Politisk rådgiver (vikar) (A)

for statsråd Faremo, Grete

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

11.11.2011–31.12.2011

Politisk rådgiver (vikar) (A)

for statsråd Storberget, Knut

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2011–11.11.2011