Energidepartementet (2024–)

Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Energidepartementet het fram til 31. desember 2023 Olje- og energidepartementet.

Regjeringspolitikere