Aud-Inger Aure

Tidligere roller:

Justisminister - permisjon (KrF)

Justis- og politidepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

21.01.1999–15.03.1999

Justisminister (KrF)

Justis- og politidepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–15.03.1999