Åshild Anmarkrud

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Aure, Aud-Inger

Justis- og politidepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

27.10.1997–15.03.1999