Vidkunn Hveding

Tidligere roller:

Olje- og energiminister (H)

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Kåre Willochs regjering

14.10.1981–08.06.1983