Thore Westermoen

Tidligere roller:

Personlig sekretær (KrF)

for statsråd Kristiansen, Kåre

Olje- og energidepartementet (av 1978) - Kåre Willochs regjering

22.06.1983–31.12.1985