Anne Vik

Tidligere roller:

Landbruksminister (Sp)

Landbruksdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990