Helene Langeland

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Lilletun, Jon

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

12.11.1997–13.08.1998