Ragnhild Queseth Haarstad

Tidligere roller:

Kommunal- og regionalminister (Sp)

Kommunal- og regionaldepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

01.01.1998–16.03.1999

Ansvar også for samordning av nordiske samarbeidssaker.

Kommunalminister (Sp)

Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1993) - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–01.01.1998

Fra 23.10.1997 ansvar også for samordning av nordiske samarbeidssaker. Fra 17.10.1997 lå ansvaret for arbeidssaker i Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) under sjefen for Planleggings- og samordningsdepartementet. Fra 01.01.1998 ble disse sakene overført til Planleggings- og samordningsdepartementet, som endret navn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1998). Samtidig endret Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) navn til Kommunal- og regionaldepartementet.