Brit Skjelbred

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Gjønnes, Kåre

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

22.10.1997–01.01.1999