Elin Klakken Kleven

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Gjønnes, Kåre

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

01.01.1999–17.03.2000