Ivar Egeberg

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Enger, Anne

Kulturdepartementet (av 1991) - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–17.07.1998