Gunnar Dalen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (vikar) (KrF)

for statsråd Gjønnes, Kåre

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

03.08.1998–17.03.2000