Historisk arkiv

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Kong Harald Vs trontale 2005-2006 og melding om rikets tilstand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kong Harald Vs trontale 2005-2006 og melding om rikets tilstand (pdf).
Trontalen opplest av Kongen, som erklærte det 150. storting for åpnet. Meldingen om rikets tilstand opplest av statsråd Knut Arild Hareide.
Stortinget, 11. oktober 2005.

Kilde: www.stortinget.no