Kaj-Martin Georgsen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Foss, Per-Kristian

Finansdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–17.10.2005