Klima- og miljødepartementet (2014–)

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

1. januar 2014 fikk Miljøverndepartementet navnet endret til Klima- og miljødepartementet. Plansaker ble overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, mens klima- og skogsaker ble overført til Klima- og miljødepartementet fra Utenriksdepartementet.

Regjeringspolitikere