Norges statsrådsekretær

1814 -

Embetet som statsrådsekretær og sjef for Statsrådsekretariatet er videreføringen av embetet som regentskapssekretær i 1814 og statssekretær 1814-1925. Oppgaven ivaretas siden 1969 av den administrative sjefen ved Statsministerens kontor - som siden 2001 har tittelen regjeringsråd.

Siden 1947 har betegnelsen statssekretær vært i bruk om statsministerens og regjeringsmedlemmenes nærmeste politiske medarbeidere.

 

2. mars 1814 -

Regentskapssekretær (2. mars 1814 - 19. mai 1814)

1814          : Carl Henrik von Holten

Statssekretær (19. mai 1814 - 31. desember 1925)
1814          : Carl Henrik von Holten
1814          : Christian Fischer
1814-         : Poul Christian Holst
1817-1821: Ludvig Stoud Platou (konstituert)
         -1822: Poul Christian Holst
1822-1825: Jørgen Vogt
1825-1833: Ludvig Stoud Platou
1833-1834: Embetet ikke besatt
1834-1836: Georg Jacob Bull
1836-1837: Embetet ikke besatt
1837-1859: Ulrik Frederik Anton de Schouboe
1859-1863: Jacob Worm Skjelderup
1863-1879: Jacob Aall jr.
1879-1906: Halfdan Lehmann
1906-1920: Nils Otto Hesselberg
1920-1925: Hans Severin Fürst
1925-         : Nicolai Franciscus Leganger (konstituert)

Statsrådsekretær (1. januar 1926-)
         -1930: Nicolai Franciscus Leganger
1930-1945: Bredo Rolsted (konstituert, utnevnt 1937, permittert 1940-1945)
1940-1945: Olaf Tostrup (fungerende)
1945         : Thore Boye (fungerende i Oslo)
         -1945: Bredo Rolsted (permittert)
1945-         : Leif Østern
1966          : Erik Gunnar Asbjørnsen (konstituert)
         -1968: Leif Østern
1966-1969: Dag Berggrav (konstituert)

Fra 27. juni 1969 ble statsrådsekretærembetets oppgaver tillagt ekspedisjonssjefen for juridiske og administrative saker ved Statsministerens kontor:

1969-1974: Finn Midtskaug
1974-         : Dag Berggrav

Fra 1. januar 1987 ble oppgavene som statsrådssekretær tillagt det nyopprettede departementsrådsembetet ved Statsministerens kontor:

         -1992: Dag Berggrav
1992-         : Bjørn T. Grydeland
1996          : Arne Spildo (konstituert)
         -2001: Bjørn T. Grydeland
2001-         : Nina Frisak

16. november 2001 ble betegnelsen for embetet som departementsråd ved Statsministerens kontor endret til regjeringsråd, for å synliggjøre embetets samordnende ansvar like under Regjeringen:

         -2016: Nina Frisak
2001-2017: Arne Spildo (assisterende)
2016-        : Anne Nafstad Lyftingsmo

 

Stockholm 1814 - 1906

Ekspedisjonssekretær i Stockholm (18. november 1814 - 9. juli 1822) 

1814-          : Mathias Hagerup

Statssekretær i Stockholm (9. juli 1822 - 15. mars 1841)
         -1822: Mathias Hagerup (konstituert)
1822-1841: Frederik Due

Ekspedisjonssekretær i Stockholm (15. mars 1841 - 1899)
1841-1877: Johan Frederik Monrad
1877-         : Hans Schlytter

Ekspedisjonssjef i Stockholm (1899 - 1906) 
         -1903: Hans Schlytter
1903-1906: August Sibbern