Forsiden

Karianne Hansen

Tidligere roller:

Konstituert statssekretær

for statsråd Tybring-Gjedde, Ingvil Smines

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

05.08.2019–24.01.2020