Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Tidligere roller:

Samfunnssikkerhetsminister (Frp)

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

22.01.2019–24.01.2020

Statssekretær

for statsråd Freiberg, Kjell-Børge

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Erna Solbergs regjering

31.08.2018–22.01.2019

Statssekretær

for statsråd Søviknes, Terje

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Erna Solbergs regjering

20.12.2016–31.08.2018

Statssekretær

for statsråd Lien, Tord André

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–20.12.2016