Forsiden

Arne-Petter Lorentzen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Amundsen, Per-Willy

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.03.2017–17.01.2018