Forsiden

Ove Vanebo

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Listhaug, Sylvi

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

29.02.2016–20.12.2016