Kristian P. Wilsgård

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Tybring-Gjedde, Ingvil Smines

Justis- og beredskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

26.02.2019–20.11.2019