1971: Budsjettkonferanser på landet

Det var statsminister Trygve Bratteli som 17.-18. desember 1971 innledet tradisjonen med årlige budsjettkonferanser på landet. Staur gård ved Mjøsa var lenge stedet. Fra 1984 ble det flere steder ved Randsfjorden.

Staur gård i Stange, som i 1960 var blitt solgt til Statens Kornforretning av de siste private eierne Birgit og Erling Moe-Berntsen, hadde da allerede vært brukt av flere statsministre som representasjonssted.


Hovedbygningen på Staur gård i Stange i Hedmark.
(Foto: Dagbladet/Norsk Folkemuseum).

Helgen 7.-8. desember 1963 hadde statsminister Einar Gerhardsen holdt regjeringskonferanse på Staur, i august 1970 hadde statsminister Per Borten holdt lunsj der for Vest-Tysklands forbundskansler Willy Brandt, og i april 1970 hadde Bratteli samlet sin nytiltrådte første regjering til EEC-konferanse der.

Når Bratteli nå innledet tradisjonen med å holde innledende budsjettrunder på landet, kunne regjeringen innta hovedbygningen på Staur og kaste dressjakken til fordel for mer uformelt privatantrekk - som lusekofte eller genser. Etterhvert ble møtene omtalt som "lusekoftemøter".

Bratteli la senere disse budsjettkonferansene til januar/februar. Utover på 1990-tallet ble konferansene skjøvet til første halvdel av mars.


27. januar 1980, kaffepause under budsjettkonferanse på Staur gård. Fra venstre handelsminister Reiulf Steen, statsminister Odvar Nordli, utenriksminister Knut Frydenlund og miljøvernminister Rolf Hansen. I bakgrunnen pressestatssekretær Per Vassbotn. (Foto: NTBScanpix).


2. februar 1983, budsjettforhandlinger på Staur. Statsminister Kåre Willoch og utenriksminister Svenn Stray. (Foto: Aftenposten/NTBScanpix).

1984 - til Randsvangen
Staur ble nå stedet for budsjettkonferansene i nærmere 15 år - for regjeringene Bratteli I, Korvald, Bratteli II, Nordli, Brundtland I og Willoch.

I 1984 valgte Kåre Willoch å flytte budsjettkonferansen til Bankforeningens kurssted Randsvangen, på østsiden av Randsfjorden like utenfor Jevnaker. Hovedårsaken var at Staur var blitt for liten for det økende antallet regjeringpolitikere.

Regjeringen Brundtland II fortsatte på Randsvangen i 1987.

1987 - Brundtland får lusekofte
Siden 1971 hadde det alltid vært regjeringsmedlemmer som hadde valgt å ikke rusle rundt på budsjettkonferansene i egen lusekofte, blant dem Gro Harlem Brundtland. I 1987 hadde Brundtland endog bestemt at ingen skulle stille i kofte, for å forsøke å unngå pressens opptatthet av dette.

Det var en beskjed hverken statsråd Vesla Vetlesen eller Dagbladet hadde fått med seg. Så mens Vetlesen i 1987 stilte på Randsvangen i kofte, brukte Dagbladet pressemuligheten første dag til å overrekke lusekofte til både statsminister Brundtland og finansminister Gunnar Berge. De takket pent, men tok ikke - i alle fall ikke offentlig - koftene i bruk.


Randsvangen ved Jevnaker. (Foto: Ringerikes Blad).


Thorbjørnrud. (Foto: Thorbjørnrud Hotell AS).

1988-1989 - Thorbjørnrud første runde
I 1988 flyttet Brundtland II budsjettkonferansen til Fellesforbundets kurssted Thorbjørnrud, Hadeland Glasverks tidligere direktørbolig på Jevnaker. Årsaken var nok både at det var bedre plass der enn på Randsvangen, og at Fellesforbundet kulturelt sto regjeringen nærmere enn Bankforeningen gjorde.

Nå var fjorårets lusekofte-"forbud" opphevet. Finansminister Berge ble avbildet med lusekofte som statsministeren forsøkte å "stramme inn", mens hun selv valgte både egen mariusgenser og jakke.


31. januar 1988, første budsjettkonferanse på Thorbjørnrud. Statsminister Gro Harlem Brundtland i egen genser, finansminister Gunnar Berge i jakke.
(Foto: NTBScanpix).

Også i 1989 holdt Brundtland II vinterens budsjettkonferanse på Thorbjørnrud.

1990-1991 - Randsvangen igjen
Etter skiftet Brundtland II-Syse i november 1989, la Jan P. Syses regjering sin første og eneste budsjettkonferanse til Randsvangen i februar 1990. Etter pressebildene å dømme, var det såvel v-gensere som lusekofter å se på deltagerne.

I 1991 holdt Brundtland III sin første budsjettkonferanse på Randsvangen. Heller ikke her var lusekofteinnslaget stort, men nå stilte statsministeren selv i lusekofte.

1992-2002 Halvorsbøle og busserull
Da Brundtland III vinteren 1992 innledet en mangeårig tradisjon med å holde budsjettkonferanse på Sjømannsforbundets kurssted Halvorsbøle et stykke nord for Jevnaker på vestsiden av Randsfjorden, slo områdets geskjeftige ordførere til med hadelandsbusserull til alle regjeringsmedlemmer.


Halvorsbøle ved Randsfjorden. (Foto:Dagbladet),


Statsminister Gro Harlem Brundtland i egen lusekofte og finansminister Sigbjørn Johnsen i hadelandsbusserull, på Halvorsbøle 12. mars 1995.
(Foto: NTBScanpix).

Selv statsministeren ble med på det lokale PR-stuntet, og mente busserullen passet godt til den nøkterne økonomiske linjen som regjeringen nå måtte føre. Men det var dem som uansett ikke ville iføre seg busserull; pressebildene viser at det i alle fall gjaldt kulturminister Åse Kleveland og utenriksminister Thorvald Stoltenberg.

Halvorsbøle skulle komme til å bli stedet for budsjettkonferansene til og med 2002, for regjeringene Brundtland III, Jagland, Bondevik I, Stoltenberg I og Bondevik II.

Ordførerne i området stilte nå årlig opp med busserull til alle regjeringsmedlemmer som ikke hadde fått før. De som hadde fått, husket stort sett å ta dem med. Det var likevel ikke alltid busserullene ble brukt. På trappebildet av regjeringen Jagland i 1997, er det ikke en busserull å se.


11. mars 2001, så godt som full busserulldekning under Stoltenberg Is budsjettkonferanse på Halvorsbøle. Til venstre daværende ordfører i Gran, senere statsråd Rigmor Aasrud. (Foto: NTBScanpix).

2003- Thorbjørnrud igjen, uten busserull
Vinteren 2003 var budsjettkonferansen tilbake på Thorbjørnrud på Jevnaker, midt i Bondevik IIs periode. Samtidig ble nå tradisjonen med busserull-overrekkende ordførere avviklet.

I 2013 nådde Thorbjørnrud igjen Staur på listen over steder med flest budsjettkonferanser på landet. I 2014 flyttet budsjettkonferansen noen mil østover fra Randsfjorden, da Erna Solbergs regjering tidlig i mars startet arbeidet med 2015-budsjettet på Hurdalsjøen Hotell.

Hurdalsjøen, Erna Solberg

Til venstre: statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og statsråd Vidar Helgesen idet budsjettkonferansen innledes på Hurdalsjøen Hotell 10. mars 2014. Til høyre: Hurdalsjøen Hotell.

Kilder:
Staur Gård AS
Tidligere statsminister Kåre Willoch
Tidligere statsminister Odvar Nordli
Tidligere statsråd Dagfinn Vårvik via statssekretær Dagfinn Sundsbø
Tidligere finansminister Per Kleppe