1968: Vietcong-flagg foran Høyblokken

Kl. 03.00 onsdag 3. januar 1968 ble et Vietcong-flagg heist i flaggstangen foran Høyblokken i Regjeringskvartalet. Det ble raskt tatt ned av vakten og to dager senere overlatt til ekspedisjonssjef Finn N. Midtskaug ved Statsministerens kontor. Han arkiverte det.

Vietcong, også kjent under den franske forkortelsen FNL (Front national de libération) var den militære frigjøringsbevegelsen som kjempet på Nord-Vietnams side i Sør-Vietnam under Vietnamkrigen (1959-1975). De hadde igjen støtte fra Sovjetunionen og Kina.


6. januar 2014, 46 år etter sine korte minutter på flaggstangen foran Høyblokken, henger Vietcong-flagget igjen oppe noen minutter - for fotografering i et kjellerhvelv i Y-blokken. (Foto: Statsministerens kontor).

3. januar 1968 var det ennå et års tid igjen til USA begynte å trekke sine styrker ut av kampene på Sør-Vietnams side, og noen uker igjen til den største nordvietnamesiske offensiven til da - Tet-offensiven.

I Norge, der Per Borten var statsminister i en regjering utgått av Senterpartiet, Høyre, Venstre og KrF, var det fortsatt bred støtte for USAs politikk i Sørøst-Asia. Midt under den kalde krigen mellom det kommunistiske Øst-Europa og Vest-Europa/Nord-Amerika, så mange Vietnamkrigen som en del av den kalde krigen.

Samtidig var det, ikke minst i deler av ungdomsgenerasjonen, økende støtte til Nord-Vietnams og Vietcongs kamp for selvstendighet. I 1965 var Solidaritetskomiteen for Vietnam (Solkom) blitt startet med Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon SUF som sentral drivkraft. I 1967 var komiteen blitt radikalisert og hadde skiftet ut slagordet "Fred nå!" med "Seier for FNL!" Utover i 1968 førte dette til en avskalling i komiteen, og opprettelse av den mer moderate Vietnambevegelsen i Norge.

Trolig var det personer i eller nær Solkom som denne vinternatten i 1968 heiste Vietcong-flagget i Regjeringskvartalet. Men vakten, som visste at her skulle ingen andre flagg vaie enn det norske, fikk raskt firt det og overrakt det til vaktsjef Albert Nicolaysen. To dager senere valgte han 5. januar å sende flagget opp til Statsministerens kontors ledende ekspedisjonssjef, Finn Nidarø Midstkaug, i 15. etasje.

Midtskaug ønsket ikke å ha flagget på kontoret, så snart kom hans sekretær Turid Lunde Hansen til driftsansvarlig Aage Monsen og bad ham legge flagget i hvelvet i Y-blokken. Der har det ligget siden.


Vietcong-flaggets korte krønike på C4-konvolutten som det har hvilt i siden 1968. (Foto: Statsministerens kontor).

Saken ser ikke ut til å ha nådd nyhetsbildet i januar 1968.