1995: Første kvinne som statsrådsekretær

Fredag 29. september 1995 kl. 11.00 ble det skrevet historie i Statsrådsalen på Slottet: en kvinne var statsrådsekretær for første gang siden embetet ble opprettet i 1814.

Det var sjefen for Statsministerens kontors administrasjonsavdeling, ekspedisjonssjef Nina Frisak, som i dette statsrådsmøtet fungerte for statsrådsekretær Bjørn T. Grydeland. De som denne dagen utgjorde Statsrådet sammen med kong Harald V, var Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.

Nina Frisak
Nina Frisak, første kvinne som statsrådsekretær - her etter at hun i 2001 overtok som regjeringsråd og statsrådsekretær.
(Foto 2009: Berit Roald /NTBScanpix/Statsministerens kontor).

Blant sakene som passerte statsrådsbordet 29. september 1995, var årets trontale og melding om rikets tilstand, Finansdepartementets proposisjon om statsbudsjettet for 1996, Finansdepartementets proposisjon om bevilgninger etter flomskadene på Østlandet den våren, og utnevnelse av ekspedisjonssjef Svein Gjedrem til finansråd.

Dekning av reiseutgifter ble også banket: for kongeparet under offisielt besøk til USA 7.-31. oktober, for statsråd Åse Kleveland med ledsager ved besøk i London 6.-10. oktober, og for statsråd Grete Berget med ektefelle ved offisielt besøk i Japan og Vietnam 5.-14. oktober.

Fra Statsministerens kontor ble Frisak assistert av konsulent Tone Rudrud, mens det var Regjeringens biltjenestes nestleder Steinar Nordby som kjørte dem til og fra Slottet.

Drøyt seks år etter sitt første oppdrag som statsrådsekretær, overtok 
Frisak 15. november 2001 embetet som departementsråd (fra 16. november 2001 regjeringsråd) og statsrådsekretær etter Bjørn T. Grydeland.

Statsråd på Slottet 16.10.2013

Regjeringsråd Nina Frisak nederst ved bordet som statsrådsekretær i regjeringen Erna Solbergs første statsrådsmøte, 16. oktober 2013. Øverst ved bordet kong Harald V og kronprins Haakon.
(Foto: Cornelius Poppe/NTBScanpix/Statsministerens kontor).

Kilde:
Statsministerens kontors Topp-Aktuelt 1995.