1970: Slutt på departementenes møterom hos statsministeren

Først sent i 1970, tolv år etter statsministerens innflytting i Høyblokken i Regjeringskvartalet, sluttet møterommet sør i 15. etasje å være "Departementenes møterom". Nå ble det Statsministerens kontors store møterom.

Det viser et notat som byråsjef Dag Berggrav skrev til Statsministerens kontors ledende  ekspedisjonssjef, Finn N. Midtskaug, 25. september 1970: "Bruk av departementenes møterom i 15. etasje".

Trappereposet i 15. etasje i Høyblokken i 1959. Døren på sørveggen i bakgrunnen går til "Departementenes møterom", via anretning og garderobe. Døren ble lukket under ombyggingen i 1996-1997. 22. juli 2011 sto Nils Aas' byste av Einar Gerhardsen der døren hadde vært. På veggen til høyre skilt med "Statsministerens kontor - Statsrådsekretariatet". Hovedinngangen ligger utenfor høyre bildekant - der sideinngangen var 22. juli 2011. (Foto: Leif Ørnelund/Oslo Museum).

Statsrådsekretariatet
Da Statsministerens kontor og Statsrådsekretariatet flyttet inn i 15. etasje i Høyblokken i Akersgaten 26. november 1958, var det Statsrådsekretariatet som inntok søndre del av etasjen - der møterommet lå i sørvestre hjørne. Møterommet hadde egen inngang direkte fra trappe- og heisreposet, via anretning og garderobe. Det kunne også nås via korridoren direkte fra Statsrådsekretariatet og Statsministerens kontor.

Etter at Statsrådsekretariatet var blitt innlemmet i Statsministerens kontor sommeren 1969, hadde Midtskaug nå bedt Berggrav se på møterommets status. Bakgrunnen var at  kontoret ønsket at det skulle bli slutt på ordningen med departementenes bruk av rommet.

Det var møterommet sør i 15. etasje samekvinnene okkuperte 7. februar 1981, etter å ha fortalt nytiltrådt statsminister Gro Harlem Brundtland og kommunalminister Harriet Andreassen at kraftutbyggingen i Altaelven måtte stanses. Møterommet lå der et statssekretærkontor med forværelse lå 22. juli 2011. (Foto: Aftenposten/NTB Scanpix).

I notatet 25. september 1970 skriver Berggrav at han har hatt en samtale med Finansdepartementets byråsjef Lem om saken, med sikte på at møterommet "helt ut skal kunne disponeres av Statsministerens kontor".

Lem var i prinsippet enig med Berggrav, men på grunn av at den store møtesalen i 1. etasje - tilbygget på Akersgate-siden av Høyblokken - nå var tatt i annen bruk, var det blitt underskudd på møterom i Regjeringskvartalet. Så inntil etpar nye møterom i Den gamle regjeringsbygningen (G-blokken) var klare, måtte nok departementene fortsatt ha anledning til å bruke rommet i 15. etasje, mente Lem.

Møterommet som i 1970 endelig ble Statsministerens kontors alene, lå bak de seks vinduene lengst til høyre i den øverste av de ordinære etasjene. Rommet var i bruk fram til om- og påbyggingen av Statsministerens kontor i 1988-1990. Til høyre tilbygget med den store foredragssalen som i 1970 ble tatt i bruk til andre formål. På 1990-tallet ble den tilbakeført til møtesal(er). 22. juli 2011 huset tilbygget Regjeringens krisestøtteenhet. (Foto 1960: Karl Harstad/Oslo Museum). 

Berggrav fikk i 1970 lirket det til at administrasjonen av møterommet straks skulle overtas av Statsministerens kontor, og ikke lenger ligge hos Regjeringskvartalets budtjeneste. De to byråsjefene ble også enige om at budtjenesten fra nå av "først skal disponere alle andre møtelokaler før de henvender seg hit om lån av møtesalen i 15. etg". Som en følge av dette skulle 1971-utgaven av telefonkatalogen for departementene oppgi at dette møterommet er Statsministerens kontors og ikke lenger "departementenes møterom".

Berggrav skriver at han har informert "fru Guldvog" - sekretær I Elsa Guldvog på statsministerens forværelse - om dette, og at hun "vil føre forfallsbok såvel for Statsministerens møterom som for det nye". Statsministerens møterom, også kalt Møterom I, lå  i årene 1958-1988 lenger nord i 15. etasje, mot Grubbegaten.

Berggrav avslutter notatet med at overtagelsen av møterommet sør i 15. etasje reiser "spørsmål om Regjeringens medlemmer bør innta sin mandagslunsj i det nye møterommet. Dette ble nevnt av fru Guldvog og bør vel tas opp med statsministeren", skriver Berggrav.

Ennå ikke møterom I og II
Berggravs notat til Midtskaug gir indirekte flere opplysninger. Det viser at man ennå ikke har begynt å operere med betegnelsene Møterom I og Møterom II om de to rommene. I alle fall et drøyt tiår senere var dette begynt å bli vanlig, og det var disse betegnelsene som i 1990 ble overført til nye, tilsvarende møterom etter om- og påbyggingen av 16. og 17. etasje.

I september 2011 fulgte betegnelsene med til Statsministerens kontors lokaler i Forsvarets ledelsesbygg på Akershus festning.

Regjeringslunsjer
Notatet viser også at det først var i 1970/1971, ikke i 1958, at mandagens regjeringslunsj ble lagt til dette møterommet sør i 15. etasje.  Torsdagens og fredagens regjeringslunsj ser ut til å ha blitt holdt i dette møterommet siden innflyttingen i Høyblokken i 1958.

Før 1958 var det felles regjeringslunsj bare på fredag, etter statsrådsmøtet på Slottet. De siste årene var stedet for disse lunsjene Alliancegården i Prinsens gate 26, før det Tostrupkjelleren i Karl Johans gate 25. Statsrådenes sjåfører brukte samtidig å ha sin lunsj i Rosekjelleren, under Chat Noir i Klingenberggaten. Innehaveren, Einar Rose, brukte å ta imot de uniformerte sjåførene med å ønske "skyggeregjeringen" velkommen med et ærbødig bukk.

Trappereposet i 15. etasje etter saneringen etter bombeeksplosjonen 22. juli
2011, sett fra det som var inngangssluse 1990-2011 (bibliotek 1958-1988). Døråpningen i bakgrunnen er skjult av en  veggdekor som kom til under ombyggingen 1996-1997. Til høyre for de fire heisåpningene sees det som var kontorets hovedinngang 1958-1988,  sideinngang 1990-2011. Arealet ble bare i noen grad skadet i eksplosjonen i 2011, men saneringen ble utført på grunn av usikkerhet
om bygningens fremtid. (Foto 2013: Øivind Østang/SMK).

Omtrent halve arealet for det som opprinnelig var Departementenes møterom sør i 15. etasje, etter saneringen etter bombeeksplosjonen 22. juli 2011. Det bakerste vinduet er identisk med det som sees i bakgrunnen til høyre på bildet av statsminister Gro Harlem Brundtland og samekvinnene 7. februar 1981. Det meste av tiden 1990-2011 var det lyse arealet i hjørnet statssekretærkontor. Arealet ble bare i liten grad skadet under eksplosjonen i 2011, men saneringen ble utført på grunn av usikkerhet om bygningens fremtid. (Foto 2013: Øivind Østang/SMK).

Kilde:
Riksarkivet-ASTA/Statsministerens kontors arkiv
Tidligere rådgiver Aage Monsen