1972: Medalje og blomster til Gerhardsen

Fredag 8. september 1972 fikk tidligere statsminister Einar Gerhardsen overrakt Borgerdådsmedaljen i gull av statsminister Trygve Bratteli. Både regjeringen og Statsministerens kontors stab var på plass i Statsrådsalen i 16. etasje i Høyblokken - blant dem Ragnhild Skutle.

At Gerhardsen fikk blomstene av førstesekretær Ragnhild Skutle (tidligere Skaare) skyldtes at hun på dette tidspunktet var den ubestridte veteranen på Statsministerens kontor. Hun var en av de første Gerhardsen ansatte etter at han overtok som statsminister første gang 25. juni 1945 - 27 år tidligere.


Her venter Ragnhild Skutle med blomstene. Videre mot høyre en del av Statsministerens kontors stab: konstituert statssekretær Kjell Kristensen, pressekonsulent Wiktor Martinsen, kontorfullmektig Måfrid Aarsand (senere Aarsand Helland), kontorfullmektig Grethe Bratvold (senere Boge), sekretær Gloria Lund, kontorfullmektig Aase Kjønstad, byråsjef Dag Berggrav, ekspedisjonssjef Finn N. Midtskaug, kontorfullmektig Lovelill Bjørkvang, ekspedisjonssjef Andreas Andersen, departementsråd i Justisdepartementet Kristian Bloch (ekspedisjonssjef på Statsministerens kontor 1956-1964) og ekspedisjonssjef Arnfinn Guldvog. (Foto: Arbark).


Bratteli overrekker medaljen til 75-årige Gerhardsen foran Hannah Ryggens bildevev "Trojansk hest" på nordveggen i Statsrådsalen. På samme sted hadde Gerhardsen ledet den første regjeringskonferansen i Høyblokken 14 år tidligere. Borgerdådsmedaljen var den eneste statlige utmerkelsen Gerhardsen gikk med på å motta. (Foto: Arbark).


Her er blomstene overrakt av en av Gerhardsens første medarbeidere sommeren 1945, Ragnhild Skutle. (Foto: Arbark).

Dramatisk bak kulissene
De færreste som var til stede i Statsrådsalen i 16. etasje denne dagen, visste hvor dramatisk den var for kontorets nokså nyansatte pressekonsulentvikar Wiktor Martinsen. Under et besøk på herretoalettet i 15. etasje like før begivenheten, oppdaget han - mens solen flommet over Youngstorget - at det var hull i buksebaken.

Mens regjeringsmedlemmer, gjester og stab samlet seg i Statsrådsalen, sprintet pressekonsulenten ned til Mehren i Grensen, kjøpte så godt som uprøvd ny bukse og jakke, løp tilbake, tok heisen til 15. og trappen til 16. i lange kliv - og rakk å få med seg begivenheten.

Kilder:
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark)
Tidligere kontorfullmektig Grethe Boge
Martinsen, Wiktor: Javel, statsministre ..., Oslo 1998