1946: Gerhardsen sender FN-klage til NTB

12. april 1946 videresendte statsminister Einar Gerhardsen til Norsk Telegrambyrå (NTB) et krav fra FNs generalsekretær Trygve Lie om at nå måtte NTB sende en skikkelig korrespondent til New York.

Brevet til NTB er påført initialene EG/RS. Det betyr at det var kontorfullmektig II Ragnhild Skaare (fra 1949 Ragnhild Skutle) som maskinskrev statsministerens brev, som lyder:

"Fra generalsekretær Trygve Lie fikk jeg i går følgende telegram som jeg hermed tillater meg å gjøre NTB kjent med: 

'Norske avisers meldinger 27-28-29 mars om Forente Nasjoner er ufullstendige og delvis ensidige Stopp Meldingene om Sikkerhetsrådets møter delvis direkte misvisende Stopp Presse og opinion bør orienteres objektivt og best mulig Stopp Anser det derfor er påkrevet at Telegrambyrået sender hit dyktig norsk korrespondent Stopp'."

Bakteppet for Trygve Lies frustrasjon over dekningen i hjemlandet var alvorlig nok: en av den kalde krigens første kriser, Iran-krisen. Den ferske verdensorganisasjonen forsøkte nå å få Sovjetunionen til å oppgi sin okkupasjon av det nordlige Iran.

Egentlig var USA, Storbritannia og Sovjetunionen blitt enige om å avslutte den felles okkupasjonen av Iran som hadde vært et faktum siden 1941. Britiske og amerikanske styrker var nå ute, mens sovjetiske nølte - og forlot Iran først noen uker senere.

Det er uklart hvor stor innflytelse det hadde på NTB at Lie valgte å ta saken opp på denne uortodokse måten: å be statsministeren få fart på byrået. Men det er et faktum at noe senere i 1946 var journalist Egil Tresselt på plass i New York som NTBs første korrespondent der. Han hadde selv minnet byrået om at når det nå var norsk generalsekretær i FN, så burde NTB ha en korrespondent i New York.

Tresselt ble etterfulgt som NTB-korrespondent av Bent Vanberg og Bjørn Jensen. De første årene bidro Utenriksdepartementet til dekningen av NTB-korrespondentens oppholdsutgifter, også det noe som i dag ville være nokså utenkelig.


Statsminister Einar Gerhardsen og utenriksminister Trygve Lie på Oslo Østbanestasjon tidlig i januar 1946, idet Lie reiser til FNs første generalforsamling - i Church House like ved Westminster Abbey i London. Fredag 1. februar ble Lie valgt til FNs første generalsekretær, og lørdag 2. februar fikk han avskjed fra utenriksministerposten, i ekstraordinært statsråd sammenkalt for denne ene saken. To måneder senere ba han Gerhardsen om hjelp til å få over en NTB-medarbeider til New York. (Foto: Arbark).

Kilder:
Riksarkivet/Statsministerens kontor/Kopibok 1946
SMK/Statsrådsprotokoll 1946
Wikipedia
Bjellaanes, Ole Kristian, NTB
Koren, Benedicte Tresselt, UD
Olsen, Einar, NTB
Sandø, Torstein, tidligere NRK-medarbeider