1948: Lystig stemning i Statsrådsalen

Mandag 20. desember 1948 var det god stemning i Statsrådsalen på Victoria Terrasse, da fotografen var på plass for å forevige Einar Gerhardsens andre regjering, med ny kommunalminister - Ulrik Olsen - på plass.

Olsen var blitt utnevnt i statsråd fredagen før, 17. desember, samtidig som den siste kongelige resolusjonen om et nytt kommunal- og arbeidsdepartement var blitt banket. Det nye departementet fikk overført saker fra Justisdepartementet og Sosialdepartementet.

Om det var det nye departementet, Ulrik Olsens inntreden i regjeringen, den tilstundende juleferien eller en kjapp bemerkning fra forsvarsminister Jens Chr. Hauge (nest nærmest fotografen) som skapte stemningen i denne regjeringskonferansen, er uvisst. Trivelig ser de ut til å ha hatt det, med ferskingen Olsen (to fra  venstre på bortre side av bordet) blant de mer beherskede.

Regjeringen Gerhardsen II besto på dette tidspunktet av: fra Gerhardsen (øverst) mot høyre: utenriksminister Halvard Lange, landbruksminister Kristian Fjeld, samferdselsminister Nils Langhelle, justisminister Oscar Chr. Gundersen, handelsminister Erik Brofoss, forsvarsminister Jens Chr. Hauge, forsynings- og gjenreisningsminister Nils Hønsvald.

fra Gerhardsen mot venstre: industriminister Lars Evensen, sosialminister Aaslaug Aasland, fiskeriminister Reidar Carlsen, kirke- og undervisningsminister Lars Moen, kommunal- og arbeidsminister Ulrik Olsen, finansminister Olav Meisdalshagen. (Foto: Arbark).

Her er det mer offisielle bildet tatt like før eller like etter:

(Foto: Arbark).

Statsrådsalen i 2. etasje i Victoria Terrasse 1 (nordkvartalet), som var i bruk 1919-1940 og 1945-1958, rommet mye som fulgte med da Statsrådsekretariatet sent i november 1958 flyttet inn i 15. etasje i Høyblokken sammen med Statsministerens kontor. Dette kom i Statsministerens kontors eie da Statsrådsekretariatet 1. juli 1969 ble nedlagt og oppgavene ble overført til Statsministerens kontor:

  • sofaer og stoler i empirestil, i alle fall de som står langs veggene på disse bildene
  • byster av førstestatsråd Jørgen Vogt (utenfor venstre bildekant) og fra venstre statsminister Frederik Stang, Christian Michelsen, Johannes Steen og Johan Sverdrup (trolig utenfor høyre bildekant)
  • portretter av tidligere førstestatsråder og statsministre, blant dem Frederik Stang til venstre på veggen bak Gerhardsen
  • et alabastur på kommoden i hjørnet bak til høyre.