2014: Riksseglpressene som ble glemt

Siden 1814 har Norges rikssegl vært preget inn i statsrådsdokumentene av fire manuelle stempelpresser før den elektriske pressen som er i bruk siden 1990-tallet. Men de gamle pressene er borte.

Riksseglpresse 1

Den første norske riksseglpressen etter oppløsningen av det dansk-norske rike 14. januar 1814, ble tatt i bruk en gang i 1814. Det ser ikke ut til å finnes noen avbildning av den, men 12. desember 1815 beskriver klokkestøper og kleinsmed E. Schmidt i Christiania (Oslo) den slik, etter å ha gjort forandringer på den:

"Til Stats Secretariatet forfærdiget følgende:
Adskilt en Stempel-Presse, og samme forandret:
Dertil en nye Bengel eller Svingel med svævende Haandgreb, samt en nye svær tverskjene med Behør, og 4 Hjørnejern paa Fødderne af Stolen med 4 svære Skruer og en Nøgel.
Det Hele tilsammensat og Stolen fastskruet til Gulvet,
derfor i alt                                   150 Rbdr.
...
Christiania den 12te December 1815
E. Schmidt, klokkestøber og kleinsmed."

1814-pressen kan ha vært i bruk allerede i Stattholderskapets kanselli i kommandantgården på Akershus festning i årene før 1814. Det er ikke kjent hvor det ble av den da ny presse ble anskaffet i 1840, men den skal ha vært helt utslitt.

Statssekretariatet holdt 1814-ca 1840 til på Akershus festning, ca 1840-1896 i Tollbodgaten 13, Prinsens gate 11 og Arbins gate 1,1896-1906 i Huitfeldts gate 11, og fra 1906 i Regjeringsbygningen (G-blokken). 

Riksseglpresse 2


Riksseglpresse 2 er den som har vært brukt lengst. Den ble kjøpt i London sommeren 1840 for 35 spesidaler og 62 skilling. Her er den avbildet i Statsrådsekretariatets lokaler i Regjeringsbygningen i Akersgaten 42 i oktober 1938 - etter foreløpig 98 år i tjenesten. (Foto: Aftenposten/NTBScanpix).

Det var kommandørkaptein Ole W. Erichsen som fikk i oppdrag å kjøpe pressen, siden han sommeren 1840 var i England for å få installert dampmaskin i marinens nye skip Nordcap. Før hjemreisen fikk Erichsen ordre om å gå til Rotterdam for å hente hjem stattholder Herman Wedel Jarlsbergs båre. Wedel døde 27. august 1840, under et kuropphold i Wiesbaden i Nassau (Tyskland). Den døde stattholderen og den nye riksseglpressen kom derfor til Christiania på samme skip. Ole W. Erichsen ble senere statsråd. Han var sjef for Marinedepartementet i Christiania 1848-1851 og 1852-1856, avbrudt av en periode ved den norske statsrådsavdelingen i Stockholm fra september 1851 til juli 1852.

Sammen med riksseglpresse 2 hentet kommandørkaptein Ole W. Erichsen (t.h.) i august 1840 hjem båren med stattholder Herman Wedel Jarlsberg (t.v.), ombord på Nordcap (modell).
(Foto f.v.: Oslo Museum, Norsk Maritimt Museum, Wikipedia).

1840-pressen kan ha blitt etterlatt i Regjeringsbygningen 9. april 1940, den kan ha blitt brukt eller stuet bort av det nazistiske statsrådsekretariatet 1940-1945 - først i Regjeringsbygningen og fra 1942 på Slottet, den kan ha blitt brukt eller stuet bort i Regjeringsbygningen da Statsrådsekretariatet høsten 1945 flyttet fra Regjeringsbygningen til Victoria Terrasse 1. Presse 3 ble anskaffet før eller etter krigen. Det er ikke kjent hvor presse 2 nå befinner seg.

Riksseglpresse 3


Statsrådsekretær Leif Østern med riksseglpresse 3, med skrue, på kontoret i Victoria Terrasse 1 (Nordkvartalet) 7. september 1955.
(Foto: Aftenposten/NTBScanpix).

Det er ikke kjent når denne pressen ble produsert. Den fulgte med da Statsrådsekretariatet flyttet fra Victoria Terrasse 1 til 15. etasje i Høyblokken i november 1958. Den ble plassert på lager i kjelleren i Y-blokken da presse 4 ble anskaffet. Det er ikke kjent hvor den nå befinner seg.

Til venstre kong Haakon VIIs rikssegl brukt  i presse 2 og 3 1905-1946, i midten et dokument preget med denne versjonen i 1938, til høyre kong Haakon VIIs rikssegl brukt i presse 3 1946-1957.
(Foto f.v.: Statsministerens kontor, Aftenposten, Statsministerens kontor).

Riksseglpresse 4

Den siste manuelle pressen var betydelig enklere enn presse 3, med vektarm og ikke skrue. Den ble ikke avbildet før den ble tatt ut av bruk tidlig i 1990-årene.

Også denne pressen ble plassert på lager i kjelleren i Y-blokken da den ble erstattet av ny presse, den elektriske som fortsatt brukes. Det er heller ikke kjent hvor presse 4 nå befinner seg.


Riksseglpresse 5


Riksseglpresse 5, den første som er elektrisk drevet, i Statsministerens kontors lokaler på Akershus festning 3. februar 2014.
(Foto: Statsministerens kontor).

Kilde:
Johannessen, Knut, tidligere avdelingsdirektør, Riksarkivet: brev til forfatteren 24. februar 2017
Rolsted. B.: Rikets segl, Aftenposten Aften 9. november 1938.
Norsk biografisk leksikon