Kilder

Berggrav, Dag: Slik styres Norge, Oslo 1994

Berggrav, Dag: Maktens høyborg, Statsministerens kontors historie og politiske hovedsaker siden 1945, Oslo 1997

Berntsen, Harald: I malstrømmen: Johan Nygaardsvold 1879-1952, Oslo 1991

Bjørnsen, Bjørn: Det utrolige døgnet. 9. april fra time til time, Oslo 1977

Bomann-Larsen, Tor: Æresordet, Oslo 2011

Collett, John Peter: Universitetet i nasjonen 1811-1870, Oslo 2011

Dahl, Hans Fredrik: Quisling – En fører for fall, Oslo 1992

Gerhardsen, Einar: Fellesskap i krig og fred: Erindringer 1940-1945, Oslo 1970

Grønlie, Tore og Flo Yngve: Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind 1-2, Bergen og Oslo 2009

Heiberg, Bernt: "Petersborg" Victoria Terrasse før og etter rehabilitering, Oslo 1982.

Koht, Halvdan: Frå skanse til skanse: minne frå krigsmånadane i Noreg 1940, Oslo 1947.

Koht, Halvdan: For fred og fridom i krigstid: 1939-1940, Oslo 1957.

Hirsti, Reidar: Gubben: Johan Nygaardsvold: mannen og epoken, Oslo 1982.

Kolsrud, Ole: Maktens korridorer – Regjeringskontorene 1814-1940, Oslo 2001

Kolsrud, Ole: En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945, Oslo 2004

Lie, Trygve: Leve eller dø. Norge i krig, Oslo 1955

Lie, Trygve: Hjemover, Oslo 1958

Lønnå, Elisabeth: Muntlige opplysninger om Finn Solberg Larsen, 2013

Lønnå, Finn: Norge 1939-1940. Randbermerkninger i ettertid, upublisert manuskript 1983, Norsk Hjemmefrontmuseum

Martinsen, Wiktor: Javel, statsministre ... , Oslo 1998

Neumann, Iver B. og Leira, Halvard: Aktiv og avventende. Utenrikstjenestens liv 1905-2005, Oslo 2005

Njølstad, Olav: Jens Chr. Hauge - fullt og helt, Oslo 2008

Nygaardsvold, Johan (Nygaardsvold, Kristian (red.)): Norge i krig. London 1940-45, Oslo 1983

Rolsted, Bredo: Rikets segl, Aftenposten Aften 9. november 1938.

Skjævesland, Odd Inge: Ministerhotellet. Unionens glemte maktarena, Oslo 2005

Skodvin, Magne (hovedredaktør): Norge i krig. Fremmedåk og frihetskamp 1940-1945, Oslo 1985

Statsministerens kontor: Regjeringens biltjeneste 1962-2012, Oslo 2012

Steffens, Haagen Krog: Den Norske Centraladministrations Historie 1814-1914, Kristiania 1914

Wichstrøm, Finn og Sollund Arne: Finn Lønnå, nekrolog i Aftenposten 9. juni 1993 

 

Bjellaanes, Ole Kristian, redaktør, Norsk Telegrambyrå

Boge, Grethe, tidligere førstesekretær, Statsministerens kontor

Borthen, Toril Fuglerud, tidligere seniorkonsulent, Statsministerens kontor

Debes, Jan, tidligere rådgiver, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Gjeruldsen, Sven Gj., assisterende kommunikasjonssjef, Det kongelige hoff

Gran, Gunnar, tidligere programredaktør, Norsk rikskringkasting - via tidligere redaktør Per Egil Hegge

Julsvik, Astrid, seniorkonsulent, Statsministerens kontor

Kleppe, Per, tidligere finansminister

Kolsrud, Ole, tidligere førstearkivar, Riksarkivet

Koren, Benedicte Tresselt, tidligere rådgiver, Utenriksdepartementet

Martinsen, Wiktor, tidligere statssekretær, Statsministerens kontor

Moberg, Harald, tidligere konservator, Forsvarsmuseet

Monsen, Aage, tidligere rådgiver, Statsministerens kontor

Nordli, Odvar, tidligere statsminister

Olsen, Einar, journalist, Norsk Telegrambyrå

Rudrud, Tone, tidligere seniorkonsulent, Statsministerens kontor

Sandberg, Bjørnulf, tidligere pressesekretær, Statsministerens kontor

Sandø, Torstein, tidligere programsekretær, Norsk rikskringkasting

Skutle, Ragnhild, tidligere førstesekretær, Statsministerens kontor

Vårvik, Dagfinn, tidligere utenriksminister - via tidligere statssekretær Dagfinn Sundsbø

Willoch, Kåre, tidligere statsminister


Aftenpostens digitale arkiv, www.aftenposten.no

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark): statsminister Johan Nygaardsvolds arkiv

Digitalt Museum, www.digitaltmuseum.no

Forsvarsbygg, www.verneplaner.no

Nasjonalbiblioteket, www.bokhylla.no

Norsk Folkemuseum, www.norskfolkemuseum.no

Norsk rikskringkasting, www.nrk.no

NTBScanpix, www.scanpix.no

Arkivverket, Oslo Byarkiv: Adressebøker for Kristiania/Oslo og Aker, www.arkiverket.no

Regjeringen.no: Dokumentarkiv, www.regjeringen.no

Riksantikvaren: Kompleks 9900028 Aker universitetssykehus, www.riksantikvaren.no

Riksarkivet: Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til Decbr. 1814, Kristiania 1899.

Riksarkivet: Folketellingen 1865, www.arkivverket.no

Riksarkivet:
Statsrådsekretariatets arkiv
Statsministerens kontors arkiv
Statens bygge- og eiendomsdirektorats arkiv
Utenriksdepartementets arkiv

Statsministerens kontor: Norges regjeringer siden 1814

Statsministerens kontor: Statsrådets protokoll, diverse arkivmateriale

Svenska kyrkan: Balingsta pastorat

Universitetsforlaget, www.universitetsforlaget.no

Virgin Islands Families, www.vifamilies.org


Norsk Biografisk Leksikon

Store Norske Leksikon

Wikipedia