Rekordmange bosatt over hele landet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Hele landet har bidratt til å bosette over 30.000 flyktninger i år. – Historisk, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Tegninger av norske og ukrainske flagg som er hengt opp på et vindu mot en skolegård
Foto: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Lisensinfo

– Så godt som alle kommuner i Norge har bosatt. Aldri før har vi bosatt så mange, og tempoet fra vedtak om opphold til bosetting i en kommune er rekordlavt. At kommuner i hele landet har bosatt, er det som har gjort dette mulig, sier Mjøs Persen.

Engasjementet etter å hjelpe har vært stort og kommunene har bosatt nesten 31.000 personer så langt i år. Det er syv ganger flere enn året før, og like mange som i de fem foregående årene til sammen.

– Det er de store kommunene, som Oslo og Bergen, som bosetter flest i antall. Det er viktig. Samtidig er jeg minst like imponert over små kommuner som Utsira, Fedje og Nore og Uvdal, som bosetter flest i forhold til antall innbyggere. Dette er kommuner som viser en helt egen bosettingsvilje, sier statsråden.

30 distriktskommuner har bosatt tilsvarende mer enn to prosent av befolkningen i kommunen. Til sammenligning bosetter de største kommunene om lag 0,3 prosent av befolkningen. Utsira, Fedje og Nore og Uvdal har bosatt aller flest, med over 4,0 prosent av befolkningen.

Fordelingen mellom fylker viser at det er bosatt flest i Viken og Vestland, mens bosatte relativt til befolkningen er høyest i Rogaland og Nordland. Oslo ligger lavest, både samlet og andelsvis.

– Bosettingsviljen har vært enorm. Mange kommuner har ikke tatt imot flyktninger på flere år, men har likevel lyktes med å bosette mange og kommet i gang med integreringsarbeidet, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Se video: Mykhailo og Daria flyktet fra Ukraina i sommer og ble bosatt i Førde. 

Må holde trykket oppe

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som gjennom dialog med KS og fylkeskommunene ber kommunene bosette et bestemt antall flyktninger. Kommunene er anmodet om å bosette 35.000 også i 2023.

– Det blir et krevende år også til neste år. Da skal vi ta imot like mange som i år, samtidig som vi må holde trykke oppe for å hjelpe flyktninger i aktivitet. Regjeringen er positiv til at vi får til dette, når vi ser at flere kommuner allerede har gitt positiv tilbakemelding om bosetting neste år. Lyngen kommune i Troms og Finnmark har måtte bygge opp tjenestetilbudet i året som har gått, men har allerede sagt ja til å bosette 25 nye flyktninger til neste år. Kommune-Norge slutter ikke å imponere meg, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Det høyeste bosettingstallet i Norge må man tilbake til 2016 for å finne. Da bosatte norske kommuner til sammen 15291 flyktninger.

For oppdaterte tall se: Bosettingstall 2022 | IMDi