Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

Under følger en oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av krigen i Ukraina. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende.

Humanitær bistand:

Norge har besluttet å gi to milliarder kroner til Ukraina. Nedenfor er en oversikt over hvordan disse har blitt fordelt i to omganger.

Den siste fordelingen av 758 millioner kroner fordeler seg på følgende måte:

 • 215 millioner til Verdens matvareprogram (WFP) for matsikkerhet og bekjempelse av sult.
 • 100 millioner til norske humanitære organisasjoner
 • 265 millioner til EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM).
 • 178 millioner til reserve.

1,3 milliarder kroner er allerede fordelt på følgende måte:

 • 250 millioner kroner til FNs regionale responsplan som ledes av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
 • 350 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsen, inkludert Norges Røde Kors.
 • 144 millioner kroner til norske humanitære organisasjoner for deres humanitære innsats i Ukraina og nabolandene.
 • 100 millioner kroner i materiell støtte og bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
 • Øvrig støtte er i hovedsak utbetalt til FN-organisasjonenes humanitære innsats i Ukraina.
 • 300 millioner kroner i budsjettstøtte til den ukrainske staten. Pengene vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.
 • 100 millioner i støtte til Moldova. Moldova, et av Europas fattigste land har tatt imot over 400.000 flyktninger. Støtten skal både hjelpe sårbare flyktninger og gå til myndighetenes innsats.
 • I tillegg kommer norsk kjernestøtte til FNs høykommissær for flyktninger, Verdens matvareprogram, Ocha og FNs nødhjelpsfond, Cerf.
 • Det er i tillegg besluttet å gi 50 millioner kroner i støtte til bønder i Ukraina.

Flyktninger:

 • Regjeringen har foreslått å bruke 10,7 milliarder kroner for å sette norske kommuner i stand til å motta, bosette og følge opp flyktninger fra Ukraina.

Helse: 

Bistand som har gått gjennom EUs program for sivil beredskap, UCPM:

Ukraina:

 • Helsemateriell: 22 stk 100/10-enheter, som tilsvarer helsemateriell for behandling av 100 pasienter i ti døgn. Dette tilsvarer ti tonn materiell fordelt på 44 paller som er kjørt med to trailere til Polen. Helsemateriellet er gitt av Helsedirektoratet.
 • Medisiner/legemidler: 53 tonn med ulike medisiner og legemidler fordelt på 175 paller transportert på sju trailere, kjørt til Polen for videre transport. Dette er gitt av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene.
 • PPE/smittevernutstyr: PPE som smitteverndrakter, hansker, masker osv. (ca 1,4 millioner enheter/deler) og som tilsvarer 239 paller, ble transportert på fem trailere til Polen. Utstyret er gitt av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene.
 • Ambulanser: Fire ambulanser med noe utstyr ble sendt på to trailere til Polen for videre drift i Ukraina. Ambulansene er gitt av Helse Midt-Norge.
 • Brannskum: 13 tonn med brannskum transportert til hub i Polen for videre transport inn i Ukraina. Brannskummet er gitt av Eidfjord brannvesen og Nordic Fire and Security på Ågotnes utenfor Bergen. Leveransen ankom Polen 27.april.
 • Sandsekker: En donasjon av 40 000 sandsekker fra Sivilforsvaret for beskyttelse av kulturminner. Leveransen ankom Polen 4. mai.

Moldova:

 • Telt og senger: 40 Rofi-telt i størrelsene 30 til 96 m2 og 330 feltsenger er donert og levert til Moldova tiltenkt ukrainske flyktninger. Teltene og sengene er transportert sammen med hygieneartikler (se under). Utstyret er gitt gjennom DSB ved Sivilforsvaret.
 • Hygieneartikler: 5000 hygieneartikler tiltenkt ukrainske flyktninger er transportert sammen med telt og senger.

Slovakia:

 • Medisiner og vaksiner: En større forsendelse med medisiner og vaksiner, organisert via Helsedirektoratet ankom Slovakia 6. mai.

Atomsikkerhet:

 • Radiosamband, feltsenger, liggeunderlag og soveposer er gitt til den ukrainske grensekontrollmyndigheten. Deler av utstyret skal videre bringes til Rivne kjernekraftverk.

Militær bistand:

 • Norge har donert 4000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina. Disse våpnene er levert.
 • Norge har donert 1500 skuddsikre vester, 5000 hjelmer, 15.000 feltrasjoner, 1000 vernemasker med filter, 2000 soveposer, 10.000 liggeunderlag og noe bekledning til Ukraina. Dette utstyret er levert.
 • Norge har donert luftvernsystem til Ukraina.
 • Norge vil bidra til et fond som skal koordinere innkjøp av militært materiell til Ukraina. Fondet er ledet av Storbritannia, som vil koordinere innkjøp og transport av forsvarsmateriell som Ukraina har behov for. Regjeringen foreslår å gi 400 millioner kroner til fondet.

Menneskerettigheter, ytringsfrihet og kulturarv:

 • Norge støtter UNESCO og norsk og internasjonal innsats for å beskytte journalister, kunstnere og MR-forsvarere i Ukraina.
 • Fordi Norge gir kjernestøtte til våre partnerorganisasjoner har de fleksibilitet til å agere raskt i krise og konflikt.
 • Gjennom kjernestøtten har vi blant annet bidratt til sikkerhetsopplæring, verneutstyr, kurs i journalistiske metoder, og opprettelsen av trygge sentre for journalister, kunstnere og MR-forsvarere i grenseområdene.
 • Norge har også støttet beskyttelse av Ukrainas kulturarv.

Endringslogg:

Oppdatert 12. april med informasjon om fordeling av 758 millioner kroner i humanitær bistand.

Oppdatert 20. april med informasjon om donasjon av luftvernsystem til Ukraina.

Oppdatert 25. april med informasjon om norsk bidrag til våpenfond for Ukraina.

Oppdatert 3. mai med informasjon om menneskerettigheter, ytringsfrihet og kulturarv.

Oppdatert 9. mai med informasjon om nye 100 millioner kroner i budsjettstøtte til Ukraina, totalt 300 millioner kroner. Oppdatert med informasjon om 50 millioner kroner i støtte til bønder i Ukraina.

Oppdatert 13. mai: Medisiner og vaksiner til Slovakia. Oppdatert informasjon om brannskum til Ukraina. Sandsekker til Ukraina.