Norge gir 745 millioner kroner i nødhjelp til Ukraina og naboland

FN anslår at nesten 15 millioner mennesker, 40 prosent av Ukrainas befolkning, har behov for humanitær hjelp. Nå bevilger Norge ytterligere 745 millioner til Ukraina og nabolandene.

– Russland fortsetter sin brutale angrepskrig og angrepene når stadig nye områder av landet. Her i Odesa er de blitt trappet kraftig opp. Det er hjerteskjærende og gjør sterke inntrykk å se ødeleggelsene og hvordan krigen påfører den ukrainske befolkningen store lidelser. Jeg er dypt imponert over deres utholdenhet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Den ukrainske befolkningen lever i det tredje året med krig i hele landet.

– Vi har et ansvar og en forpliktelse til å støtte dem i å stå imot russiske angrep og i forsøket på å holde samfunnet i gang så godt som mulig, sier Eide.

I fjor leverte FN, Røde Kors-bevegelsen og hundrevis av andre humanitære hjelpeorganisasjoner, nødhjelp til millioner av ukrainere. De mest akutte behovene er i øst nær fronten og i vest hvor det er stort antall internt fordrevne. Av de om lag fire millioner internt fordrevne, har nesten 3,6 millioner behov for humanitær støtte.

Nå er Ukraina, FN og de humanitære hjelpeorganisasjonene bekymret. Den humanitære situasjonen er uforutsigbar, og den internasjonale støtten er redusert.

– Ukraina står i en svært presset situasjon. Den russiske krigføringen fortsetter med uforminsket styrke, infrastruktur og bygninger må bygges opp igjen gang etter gang, folk drives fra ødelagte hjem og fra krigshandlinger. Det går hardt ut over økonomien og befolkningen er trøtte av krig, sier Eide.

Det er samtidig noen viktige lyspunkt: Lokale organisasjoner og myndigheter jobber effektivt sammen med de store hjelpeorganisasjonene som Norge blant annet kanaliserer sine Nansen-midler gjennom. Befolkningen ute i distriktene i Ukraina ser dermed helt konkrete eksempler på at hjelpen kommer fram, sier han.

Gjennom støtten til FN, det ukrainske humanitære landfondet og Røde Kors-bevegelsen, bidrar Norge også til å finansiere lokale ukrainske organisasjoner og Røde Kors’ nasjonalforening i Ukraina.

– Humanitær innsats er vanskelig og nærmest umulig uten samarbeid med lokale aktører, spesielt langs frontlinjen. Lokale organisasjoner er blant de første til å nå ut til de mest krigsrammede lokalsamfunnene og de menneskene som trenger hjelpen aller mest, sier Eide.

Støtten på 745 millioner kroner som Norge nå gir til FN og Røde Kors-bevegelsen bidrar til økt forutsigbarhet for hjelpeorganisasjonene. Pengene skal gå til livsviktig hjelp og tilgang til blant annet nye steder å bo, mat, vann og sanitær, utdanning, helsehjelp til de til de mest sårbare somer barn, flyktninger og internt fordrevne.

Den nye bevilgningen går også til ukrainere som har flyktet til nabolandene. Gjennom Nansen programmet har Norge særlig prioritert å hjelpe Moldova. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har over 6,3 millioner mennesker flyktet fra Ukraina. Moldova er et av de landene som har mottatt flest flyktninger i forhold til landets innbyggertall.

Den norske humanitære støtten er en del av Nansen-programmet.