Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet. Beskyttelse av sivile er en av hovedprioritetene for Norge som medlem i Sikkerhetsrådet.

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

Statsbudsjettet

Øker innsatsen for humanitære behov

Norges internasjonale humanitære engasjement er betydelig. Siden 2013 har det humanitære budsjettet nær doblet seg. De humanitære prinsippene, internasjonal humanitærrett og menneskerettighetene ligger til grunn for vår humanitære innsats. Les mer i innledningskapittelet i forslaget til statsbudsjett for 2022.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av sivile og humanitær repons

Norges humanitære strategi (2019-2023) har beskyttelse som en av tre hovedprioriteringer. Det er også en av satsingene for Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet. Beskyttelse mot vold, overgrep og brudd på grunnleggende menneskerettigheter er en sentral del av den humanitære responsen i både væpnet konflikt og naturkatastrofer.

Frå World Food Programme si utdeling av smittevernutstyr i Den dominikanske republikk. Foto:  Marcelle Rodriguez, WFP

Nye partnerskap med humanitære organisasjoner

Regjeringen vil styrke den humanitære innsatsen på prioriterte områder som livsnødvendig humanitær hjelp, beskyttelse av sivile og innovasjon gjennom nye flerårige partnerskaps-avtaler med Flyktninghjelpen inkludert Norcap, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Caritas Norge.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi for norsk humanitær politikk

- Med denne strategien ønsker vi å gi retning til Norges humanitære politikk og innsats i årene fremover, og å løfte frem noen satsingsområder som kan bidra til å møte vår tids største humanitære utfordringer, skriver utenriksministeren og utviklingsministeren i forordet til strategien.

Veileder i humanitære prinsipper

Veilederen ble først produsert i 2017 og er nå oppdatert basert på innspill fra organisasjonene. Veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med veilederen er å bidra til en felles forståelse av hva som forventes av mottakere av norsk humanitær støtte, i første omgang norske organisasjoner og deres implementerende partnere.

Kontakt

Multilateral avdeling

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,