Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet. Beskyttelse av sivile er en av hovedprioritetene for Norge som medlem i Sikkerhetsrådet.

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

Statsbudsjettet

Et grønt og solidarisk bistandsbudsjett

Regjeringen foreslår et bistandsbudsjett på over 41 milliarder kroner i 2022. For å møte klimatrusselen foreslås en betydelig økning i bevilgninger til fornybar energi, matsikkerhet og klimatilpasning. En egen solidaritetspott foreslås opprettet for å styrke innsatsen for flyktninger og fordrevne.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av sivile og humanitær repons

Norges humanitære strategi (2019-2023) har beskyttelse som en av tre hovedprioriteringer. Det er også en av satsingene for Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet. Beskyttelse mot vold, overgrep og brudd på grunnleggende menneskerettigheter er en sentral del av den humanitære responsen i både væpnet konflikt og naturkatastrofer.

Frå World Food Programme si utdeling av smittevernutstyr i Den dominikanske republikk. Foto:  Marcelle Rodriguez, WFP

Partnerskap med humanitære organisasjoner

I april 2020 inngikk Utenriksdeparte-mentet en fireårig partnerskapsavtale med Flyktninghjelpen inkludert Norcap, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Caritas Norge. De strategiske partnerskapene er en ny ordning, og de inngås mellom Utenriksdepartementet og organisasjonene etter en åpen og grundig søknadsprosess med klare kriterier.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Øker støtten til FNs arbeid for sivile i Afghanistan

17.11.2021: − Vi må bidra for å opprettholde grunnleggende tjenester for sivile og folks evne til selvberging. Derfor støtter Norge et nytt FN-fond for Afghanistan med 200 millioner kroner, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Grensekryssende humanitær bistand til Syria er viktig

08.10.2021: Etter over ti år med konflikt i Syria har stadig flere millioner syrere behov for humanitær nødhjelp. FNs grensekryssende humanitære innsats fra Tyrkia til Nordvest-Syria er nødvendig for å hjelpe noen av de mest sårbare menneskene i Syria. En norsk delegasjon besøkte nylig grensestasjonen i Bab Al-Hawa for å lære mer om FNs operasjon.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi for norsk humanitær politikk

Norge skal være en ledende humanitærpolitisk aktør og giver. Målet er å redde liv, lindre nød og ivareta menneskers verdighet i humanitære kriser, i tråd med det humanitære imperativ, heter det i innledningen til strategien.

Veileder i humanitære prinsipper

Veilederen ble først produsert i 2017 og er nå oppdatert basert på innspill fra organisasjonene. Veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med veilederen er å bidra til en felles forståelse av hva som forventes av mottakere av norsk humanitær støtte, i første omgang norske organisasjoner og deres implementerende partnere.

Kontakt

Multilateral avdeling

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,