Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

250 millioner mer til humanitære kriser i 2019

Regjeringen foreslår å øke det humanitære budsjettet med om lag 250 millioner kroner i 2019. - Norge skal være en pådriver for rask og effektiv humanitær innsats. I Syria, Jemen, Sør-Sudan og mange andre land som er rammet av konflikt, naturkatastrofer og andre kriser, er det enorme behov for hjelp, sier utenriksministeren.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av sivile og helsearbeidere i konflikt

Beskyttelse mot vold, overgrep og brudd på grunnleggende menneskerettigheter er en sentral del av den humanitære responsen i både væpnet konflikt og naturkatastrofer. Den humanitære strategien 2019-2023 har beskyttelse som en av tre hovedprioriteringer.

Fra en skole i Hassiya Industrial Town, et industriområde sør for Homs hvor mange internflyktninger har slått seg ned. Foto: Truls Brekke, Unicef

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Rekordmange mennesker på flukt

19.03.2019: Regjeringen prioriterer innsatsen for mennesker på flukt, dvs. for flyktninger og internt fordrevne. FNs høykommissær for flyktninger anslår at det var 25,4 millioner flyktninger i verden i 2018. Enda flere var fordrevet internt i sine land. Samlet antall mennesker på flukt var i 2018 ca. 68,5 millioner, det høyeste antallet siden andre verdenskrig.

Oslo: Internasjonal konfe-ranse om seksualisert vold

12.02.2019: Sammen med FN og andre samarbeidspartnere skal Norge arrangere en internasjonal giverkonferanse for å styrke innsatsen mot seksualisert og kjønnsbasert vold i humanitære kriser. Konferansen finner sted i Oslo 23. - 24. mai. - Det må gjøres mye mer for å beskytte og bistå jenter, kvinner, gutter og menn som er utsatt for seksualisert vold i humanitære situasjoner, sier utenriksministeren.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi for norsk humanitær politikk

- Med denne strategien ønsker vi å gi retning til Norges humanitære politikk og innsats i årene fremover, og å løfte frem noen satsingsområder som kan bidra til å møte vår tids største humanitære utfordringer, skriver utenriksministeren og utviklingsministeren i forordet til strategien.

Veileder i humanitære prinsipper

For å sikre at humanitære prinsipper følges i felt, har Utenriksdepartementet utarbeidet en veileder i samråd med en rekke av organisasjonene vi støtter.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen