Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra, eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Statsbudsjettet 2016

Historisk økning i humanitær innsats

- Regjeringen foreslår det største humanitære budsjettet noensinne. Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika gjør det nødvendig med et slikt krafttak. De humanitære budsjettene økes med en milliard kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Helseinnsats i Syria

Sivilbefolkning i Syria har akutt behov for helsehjelp, men aldri før har så mange sykehus, helsesentre og ambulanser blitt angrepet. - Norge øker nå støtten til helseinnsats med 50 millioner kroner for å bidra til å redde liv, sier utenriksminister Børge Brende.

Aktuelt nå

Kraftig økning av bistanden til Irak

- Iraks befolkning har et kritisk behov for bistand. Norge bidrar allerede betydelig med humanitær innsats i regionen. Vi øker nå støtten til Irak med 50 millioner kroner til 325 millioner kroner totalt, sier utenriksminister Børge Brende. Han deltok 20. juli på giverkonferansen for Irak i Washington DC.

Dobler den humanitære bistanden til Afghanistan

Norge gir 208 millioner kroner i humanitær støtte til Afghanistan i 2016, som er en dobling av støtten fra 2015. - Det er store udekkede behov. Åtte millioner afghanere trenger beskyttelse og nødhjelp. Hittil i år har nærmere tusen personer vært nødt til å flykte fra sine hjem, hver eneste dag, sier utenriksminister Børge Brende.

Norsk-amerikansk initiativ for minerydding

Norge og USA går sammen om å øke innsatsen for minerydding, kunngjorde utenriksminister Børge Brende og hans amerikanske kollega John Kerry i en felles erklæring 15. juni.

Flere saker om Humanitært arbeid

Dokumenter

Årsrapport 2014

Norsk humanitær politikk

I rapporten kan du lese en oversikt over den humanitære politikken i 2014 og det viktigste som ble gjort, om den humanitære bistanden i tall og utvalgte resultater fra det som er oppnådd.

Faktaark

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den offisielle tittelen er Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,