Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra, eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Barn i flyktningleir for syriske flyktninger i Tyrkia

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Mineryddingsarbeidere

Humanitær nedrustning

Det har store økonomiske, sosiale og humanitære konsekvenser når livet ikke kan gå sin normale gang på grunn av ueksploderte klasevåpen, etterlatte miner eller håndvåpen i gale hender. Målet for arbeidet med humanitær nedrustning er å forhindre og redusere væpnet vold ved å rette oppmerksomheten mot de umenneskelige lidelsene som forårsakes av våpenbruk.

Verdens humanitære toppmøte 2016

FNs generalsekretær har besluttet å invitere til et første humanitære toppmøte «World Humanitarian Summit» i 2016, for å etablere bredere eierskap og utforme en strategisk innretning for humanitært arbeid fremover. Forut for toppmøtet vil det bli gjennomført en rekke regionale konsultasjoner om humanitære spørsmål.

Aktuelt nå

Irak: 120 millioner til humanitær hjelp

- Den humanitære situasjonen i deler av Irak er dramatisk forverret den siste tiden. Uten nye midler vil FNs matforsyninger bryte sammen i løpet av juni måned. Norge gir nå 120 millioner kroner for å møte FNs appell om mer humanitær hjelp til Irak, sier utenriksminister Brende.

Innsats for flyktninger i transittland

- Vi står overfor en ekstraordinær situasjon i Middelhavsregionen, der et økende antall mennesker drukner i forsøk på å komme til Europa. Norge gir 50 millioner kroner til tiltak for flyktninger og migranter i transittland i Afrika, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge øker den humanitære støtten til krisen i Syria

- Den humanitære krisen i Syria øker. Regjeringen gir nå 750 millioner kroner til innsatsen i Syria og nabolandene. Barna blir hardest rammet. 150 millioner kroner skal derfor gå til utdanning og beskyttelsestiltak for barn, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere aktuelle saker om Humanitært arbeid

Dokumenter

Årsrapport 2013

Norsk humanitær politikk

Årsrapporten gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Den omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora.

Faktaark

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den offisielle tittelen er Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,