Humanitært arbeid

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra, eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av helse-arbeidere i konflikt

Helsepersonell, sykehus og ambulanser blir i økende grad utsatt for målrettede angrep i konfliktområder. I samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) arbeider Norge for å styrke den politiske oppmerksomheten rundt beskyttelse av helsearbeidere i konflikt.

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Statsbudsjettet 2016

Historisk økning i humanitær innsats

- Regjeringen foreslår det største humanitære budsjettet noensinne. Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika gjør det nødvendig med et slikt krafttak. De humanitære budsjettene økes med en milliard kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Aktuelt nå

Norge øker støtten til sultkatastrofene

25.03.2017: Over 20 millioner mennesker er rammet av sultkrise i fire land. - Vi står overfor den verste humanitære katastrofen i FNs historie. 1,4 millioner barn risikerer å sulte i hjel. Norge øker derfor støtten til livreddende nødhjelp og matsikkerhetstiltak til totalt 673 millioner kroner, sier utenriksminister Brende.

Lanserer innovative lærings-spill for barn i krig og krise

20.03.2017: Norge lanserer et nytt bistandstiltak som gjør det mulig for barn å lære å lese, der skoler er bombet, lærere og familier drevet på flukt. Med hjelp fra verdens beste spillaktører har Norge utviklet to pedagogiske mobilspill som kan brukes uansett hvor barn befinner seg.

Nett-tv

Se sendingen her

Givermøte for Nigeria og området rundt Tsjadsjøen

24.02.17: Norge sammen med Tyskland, Nigeria og FNs Ocha var vertskap for en internasjonal konferanse i Oslo 24. februar.

Flere saker om Humanitært arbeid

Dokumenter

Årsrapport 2014

Norsk humanitær politikk

I rapporten kan du lese en oversikt over den humanitære politikken i 2014 og det viktigste som ble gjort, om den humanitære bistanden i tall og utvalgte resultater fra det som er oppnådd.

Faktaark

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den offisielle tittelen er Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,