Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av helse-arbeidere i konflikt

Helsepersonell, sykehus og ambulanser blir i økende grad utsatt for målrettede angrep i konfliktområder. I samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) arbeider Norge for å styrke den politiske oppmerksomheten rundt beskyttelse av helsearbeidere i konflikt.

Fra en skole i Hassiya Industrial Town, et industriområde sør for Homs hvor mange internflyktninger har slått seg ned. Foto: Truls Brekke, Unicef

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

250 millioner mer til humanitære kriser i 2019

Regjeringen foreslår å øke det humanitære budsjettet med om lag 250 millioner kroner i 2019. - Norge skal være en pådriver for rask og effektiv humanitær innsats. I Syria, Jemen, Sør-Sudan og mange andre land som er rammet av konflikt, naturkatastrofer og andre kriser, er det enorme behov for hjelp, sier utenriksministeren.

Aktuelt nå

Trapper opp støtte til flyktningkrise i Bangladesh

19.12.2018: - Det store antall flyktninger som har kommet til Bangladesh har skapt en sårbar situasjon, både for flyktningene, lokalbefolkningen og naturen rundt. Den økte norske støtten skal bidra til gode løsninger for brenselsbehovet i og omkring flyktningeleirene, ved å erstatte trevirke som brensel med andre brenselskilder. Samtidig skal skadene på naturen repareres gjennom skogplanting, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Svar på spørsmål om situasjonen i Jemen

29.10.2018: - Den humanitære krisen i Jemen er et direkte resultat av krigen som har pågått siden 2015. Jeg deler representantens bekymring for de alvorlige humanitære konsekvensene for millioner av sivile. Dette er nå den mest omfattende humanitære krisen verden står overfor, sa utenriksministeren bl.a. i sitt svar til Une Bastholms spørsmål i Stortinget.

Strategi for den norske innsatsen i Sahel-regionen

19.10.2018: Regjeringen lanserte 10. september 2018 en strategi for Norges innsats i Sahel-regionen for perioden 2018-20. Strategien trekker opp hovedlinjene for en samlet norsk politikk i Sahel, som har store utfordringer knyttet til sikkerhet, humanitære behov og utvikling. Strategien foreligger også i fransk og engelsk utgave.

Alle saker om Humanitært arbeid

Dokumenter

Veileder i humanitære prinsipper

For å sikre at humanitære prinsipper følges i felt, har Utenriksdepartementet utarbeidet en veileder i samråd med en rekke av organisasjonene vi støtter.

Faktaark

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den offisielle tittelen er Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,

Til toppen