Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

FN: Humanitære behov har aldri vært større

De humanitære behovene i verden har økt kraftig de siste årene. Ifølge FN har det aldri vært flere mennesker med behov for humanitær assistanse. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen et samlet humanitært budsjett på 5,5 milliarder kroner for 2020.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av sivile og helsearbeidere i konflikt

Beskyttelse mot vold, overgrep og brudd på grunnleggende menneskerettigheter er en sentral del av den humanitære responsen i både væpnet konflikt og naturkatastrofer. Den humanitære strategien 2019-2023 har beskyttelse som en av tre hovedprioriteringer.

Fra en skole i Hassiya Industrial Town, et industriområde sør for Homs hvor mange internflyktninger har slått seg ned. Foto: Truls Brekke, Unicef

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Rekordstor støtte til humani-tær innsats og beskyttelse

24.04.2020: Store deler av årets humanitære budsjett på rekordhøye 5,5 milliarder kroner utbetales i disse dager til FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner for å styrke innsatsen for blant annet beskyttelse, utdanning i krise, innovasjon og innsats for fordrevne i land rammet av kriser og konflikt.

Inngår nye partnerskap med humanitære organisasjoner

06.04.2020: Regjeringen vil styrke den humanitære innsatsen på prioriterte områder som livsnødvendig humanitær hjelp, beskyttelse av sivile og innovasjon gjennom nye flerårige partnerskapsavtaler med Flyktninghjelpen inkludert Norcap, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Caritas Norge.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi for norsk humanitær politikk

- Med denne strategien ønsker vi å gi retning til Norges humanitære politikk og innsats i årene fremover, og å løfte frem noen satsingsområder som kan bidra til å møte vår tids største humanitære utfordringer, skriver utenriksministeren og utviklingsministeren i forordet til strategien.

Veileder i humanitære prinsipper

Veilederen ble først produsert i 2017 og er nå oppdatert basert på innspill fra organisasjonene. Veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med veilederen er å bidra til en felles forståelse av hva som forventes av mottakere av norsk humanitær støtte, i første omgang norske organisasjoner og deres implementerende partnere.

Kontakt

Multilateral avdeling

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,