Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av helse-arbeidere i konflikt

Helsepersonell, sykehus og ambulanser blir i økende grad utsatt for målrettede angrep i konfliktområder. I samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) arbeider Norge for å styrke den politiske oppmerksomheten rundt beskyttelse av helsearbeidere i konflikt.

Fra en skole i Hassiya Industrial Town, et industriområde sør for Homs hvor mange internflyktninger har slått seg ned. Foto: Truls Brekke, Unicef

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

Vil øke innsatsen i humanitære kriser

I forslaget til statsbudsjett for 2018 vil regjeringen øke den humanitære innsatsen til et rekordhøyt nivå. Det samlede humanitære budsjettet ble økt med over 50 prosent i perioden 2014-2017. I budsjettforslaget for 2018 foreslås en ytterligere økning på 139 millioner kroner, til 5,2 milliarder kroner.

Aktuelt nå

Regjeringen øker den humanitære støtten til Gaza

07.06.2018: Som følge av den akutte humanitære situasjonen i Gaza gir Norge ytterligere 15 millioner kroner i humanitær bistand til Gaza. Pengene skal brukes på medisiner, medisinsk utstyr og bidra til økt behandlingskapasitet på sykehusene i Gaza. - Vi arbeider også for å bedre tilgangen for personer og varer inn og ut av Gaza, sier utenriksministeren.

Ytterligere 30 millioner i nødhjelp til Somalia

30.05.2018: Norge vil bidra med ytterligere 30 millioner kroner for å avhjelpe situasjonen i Somalia. Midlene skal kanaliseres gjennom Somalias humanitære fond, som er administrert av FN, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp. Kraftig regn har ført til store oversvømmelser og flom. Om lag 800.000 mennesker er rammet og mer enn 230.000 mennesker har blitt fordrevet.

Revidert nasjonalbudsjett

116 millioner kroner ekstra til humanitær hjelp

15.05.2018: - Norges humanitære budsjett har aldri vært større, men behovene skapt av de humanitære krisene i verden fortsetter å øke. Regjeringen foreslår derfor å øke budsjettet med 116 millioner kroner. Økningen vil i hovedsak gå til krisene i Jemen og Den demokratiske republikken Kongo, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Alle saker om Humanitært arbeid

Dokumenter

Veileder i humanitære prinsipper

For å sikre at humanitære prinsipper følges i felt, har Utenriksdepartementet utarbeidet en veileder i samråd med en rekke av organisasjonene vi støtter.

Faktaark

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den offisielle tittelen er Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,