Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, og er basert på de humanitære prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet.

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

FN: Humanitære behov har aldri vært større

De humanitære behovene i verden har økt kraftig de siste årene. Ifølge FN har det aldri vært flere mennesker med behov for humanitær assistanse. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen et samlet humanitært budsjett på 5,5 milliarder kroner for 2020.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av sivile og helsearbeidere i konflikt

Beskyttelse mot vold, overgrep og brudd på grunnleggende menneskerettigheter er en sentral del av den humanitære responsen i både væpnet konflikt og naturkatastrofer. Den humanitære strategien 2019-2023 har beskyttelse som en av tre hovedprioriteringer.

Fra en skole i Hassiya Industrial Town, et industriområde sør for Homs hvor mange internflyktninger har slått seg ned. Foto: Truls Brekke, Unicef

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Veiledning i humanitære prinsipper oppdatert

11.09.2019: Veilederen i humanitære prinsipper er oppdatert og gir råd og tips om hvordan organisasjonene som mottar norsk støtte kan etterleve prinsippene i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med veilederen er å bidra til en felles forståelse av hva som forventes av mottakerne, i første omgang norske organisasjoner og deres implementerende partnere.

Norge bevilger 345 millioner til humanitær minerydding

25.06.2019: Norge viderefører støtten til humanitær minerydding med 345 millioner kroner i 2019. Utenriks-ministeren kom opplysningene i forbindelse med sitt besøk i Bosnia-Hercegovina og Norsk Folkehjelps regionale opplæringssenter for mineryddingshunder. Norsk Folkehjelp driver et omfattende mineryddingsprogram i landet.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi for norsk humanitær politikk

- Med denne strategien ønsker vi å gi retning til Norges humanitære politikk og innsats i årene fremover, og å løfte frem noen satsingsområder som kan bidra til å møte vår tids største humanitære utfordringer, skriver utenriksministeren og utviklingsministeren i forordet til strategien.

Veileder i humanitære prinsipper

Veilederen ble først produsert i 2017 og er nå oppdatert basert på innspill fra organisasjonene. Veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med veilederen er å bidra til en felles forståelse av hva som forventes av mottakere av norsk humanitær støtte, i første omgang norske organisasjoner og deres implementerende partnere.

Kontakt

Multilateral avdeling

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, 0251 Oslo,

Til toppen