Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra, eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Sivilbefolkningen har vært ekstremt utsatt under krigen i Syria. Avtalen om våpenstillstand kan gi et kjærkomment pusterom for å yte helsehjelp. Foto: en.wikipedia.org

Beskyttelse av helse-arbeidere i konflikt

Helsepersonell, sykehus og ambulanser blir i økende grad utsatt for målrettede angrep i konfliktområder. I samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) arbeider Norge for å styrke den politiske oppmerksomheten rundt beskyttelse av helsearbeidere i konflikt.

Fra en skole i Hassiya Industrial Town, et industriområde sør for Homs hvor mange internflyktninger har slått seg ned. Foto: Truls Brekke, Unicef

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Fra flyktningleiren Kanjiza i Serbia hvor serbisk Røde Kors deler ut mat. Foto: Tommaso Della Longa, IFRC

Rekordstort humanitært budsjett også i 2017

- Verden preges av flere store humanitære kriser. Regjeringen planlegger derfor å øke Norges budsjett til humanitær bistand til i overkant av fem milliarder kroner i 2017. En stor andel vil gå til innsatsen i Syria og nabolandene, sier utenriksminister Børge Brende.

Aktuelt nå

Norge øker den humanitære bistanden til Jemen

25.07.17: Det er avgjørende at verdenssamfunnet kommer sammen for å finansiere FNs nødhjelpsappell for Jemen. Norge øker derfor den humanitære støtten til landet med ti millioner kroner. Samtidig må det gis humanitær tilgang, slik at nødhjelpen kommer frem til sivilbefolkningen, sier utenriksminister Børge Brende.

Svar på spørsmål om tiltak i forbindelse med Syria-krisen

07.07.17: Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om hvilke tiltak regjeringen prioriterer for å intensivere innsatsen i Syrias nærområder og hvilke økonomiske rammer prosjektene har.

Innlegg på konferanse om situasjonen i Somalia

11.05.17: Norge er overbevist om at de neste fire årene vil gi Somalia muligheten til betydelige framganger og Norge vil videreføre sin støtte til det somaliske folk og landets myndigheter, sa statssekretær Tone Skogen i sitt innlegg på London-konferansen om Somalia.

Flere saker om Humanitært arbeid

Dokumenter

Faktaark

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den offisielle tittelen er Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,