Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre humanitær beskyttelse av sivile rammet av krise og konflikt er en viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Den norske humanitære innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra, eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Barn i flyktningleir for syriske flyktninger i Tyrkia

Utdanning i krise og konflikt

Halvparten av verdens barn og ungdom som ikke er på skole, lever i krise- og konfliktområder. Regjeringen øker derfor innsatsen for utdanning i sårbare stater og områder i krise og konflikt. Utenriksdepartementet arbeider aktivt med å gjøre utdanningstiltak til en integrert del av vår humanitære innsats.

Statsbudsjettet 2016

Historisk økning i humanitær innsats

- Regjeringen foreslår det største humanitære budsjettet noensinne. Akutte og omfattende kriser i Midtøsten og Afrika gjør det nødvendig med et slikt krafttak. De humanitære budsjettene økes med en milliard kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Verdens humanitære toppmøte 2016

FNs generalsekretær har besluttet å invitere til et første humanitære toppmøte «World Humanitarian Summit» i 2016, for å etablere bredere eierskap og utforme en strategisk innretning for humanitært arbeid fremover. Forut for toppmøtet vil det bli gjennomført en rekke regionale konsultasjoner om humanitære spørsmål.

Aktuelt nå

Norsk innsats for flyktninger og asylsøkere

Verden står overfor den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig – med 60 millioner mennesker på flukt fra krig og konflikt. Regjeringen har kommet med en lang rekke tiltak for å støtte de landene som mottar  mange flyktninger, til redningsoperasjonen i Middelhavet og til å bekjempe de humanitære krisene som tvinger mennesker på flukt.

Konkurranse for å lære syriske flyktningbarn å lese

Tre millioner syriske barn har mistet muligheten til skolegang på grunn av krig. - Utdanning er kritisk viktig for barnas fremtid. Vi tar nå nye og innovative grep for å gi utdanningsmuligheter til barn på flukt fra krig, sier utenriksminister Børge Brende.

UD varsler økt satsing på glemte humanitære kriser

- Verdens humanitære dag er en viktig påminnelse om at vi lever i en dramatisk tid med store humanitære kriser og 60 millioner mennesker på flukt. Vi annonserer i dag nye 50 millioner kroner til Jemen og flere såkalte glemte kriser, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere aktuelle saker om Humanitært arbeid

Dokumenter

Årsrapport 2013

Norsk humanitær politikk

Årsrapporten gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Den omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora.

Faktaark

Minekonvensjonen

Minekonvensjonen er den internasjonale avtalen som forbyr antipersonellminer. Den offisielle tittelen er Konvensjon om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike miner.

Kontakt

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juni plassen 1/ Victoria Terrasse 7,