En rettferdig verden er en likestilt verden

Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling viser hvordan likestilling vil være en hovedprioritet i norsk utenrikspolitikk.

Les dokumentet