Norge øker støtten til UNRWA

– UNRWA er ryggraden i det humanitære arbeidet i Gaza. På grunn av krigen, anklagene fra Israel, gjentatte angrep på organisasjonen og stans i bidragene fra store givere, står UNRWA i en ekstremt vanskelig finansiell situasjon. Det er derfor veldig bra at Norge kan øke støtten med 100 millioner kroner, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim.

Bilde av UNRWAs sjef på pressekonferanse med utviklingsministeren og utenriksministeren
UNRWAs leder Philippe Lazzarini på pressenkonferansen med utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim og utenriksminister Espen Barth Eide. Foto: UD

Økningen, som ble annonsert i forbindelse med at UNRWAs leder Philippe Lazzarini besøker Norge, kommer i tillegg til 275 millioner kroner som Norge har utbetalt tidligere i år.

I Gaza er nærmere 200 av organisasjonens ansatte drept i løpet av de siste åtte månedene. UNRWAs ansatte, skolebygg og sykehus utsettes for daglige angrep. I Øst-Jerusalem er UNRWAs hovedkvarter angrepet flere ganger. I tillegg utsettes UNRWA for flere administrative begrensninger som gjør det stadig vanskeligere å operere i Palestina.

– At UNRWA og andre FN-organisasjoner kan gi mennesker som er rammet av krig og konflikt nødhjelp, helsetjenester og utdanning er grunnleggende i vår verdensorden basert på folkeretten. UNRWA representerer det internasjonale samfunnets forpliktelse til de palestinske flyktningene fram til det er funnet en politisk løsning. Norge og andre land må derfor hegne om og støtte organisasjonen, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

UNRWA ble etablert av FNs generalforsamling i 1949. Siden da har UNRWA gitt grunnleggende tjenester som utdanning, helse, husly og nødhjelp til seks millioner palestinske flyktninger i Palestina, Jordan, Syria og Libanon. At UNRWA har penger nok til å utføre mandatet sitt er viktig ikke bare for enkeltmennesker, det er også avgjørende for stabiliteten i hele Midtøsten.